Il-Kontenut: • Il-fidi mibnija fuq id-dawl. • Ngħixu l-preżenza t’Alla permezz ta’ dan id-dawl. • Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux. (Ġwanni 1: 5) – Ġesù jirbaħ dejjem. • Id-dawl huwa simbolu ta’ tama u mħabba. • L-Eġizzjani kellhom joqogħdu tlett ijiem fid-dlam bħala kastig talli ma ħelsux lill-Poplu Lhudi mill-jasar. • San Pawl ra dawl qawwi meta kien fit-triq lejn Damasku biex jippersegwita lill-ewlenin Insara. • Id-dnub idallam il-ħajja tan-Nisrani u l-ħbiberija m’Alla u mal-oħrajn. • Aħna l-Insara għandna nkunu dawl għall-ġnus kollha. • Il-blandun hija xemgħa twila li tirrappreżenta lil Ġesù rebbieħ fuq il-mewt. • In-Nisrani għandu jdawwal il-ħajja tal-oħrajn permezz tas-sabar u tal-ferħ.