Kapaċi – Insemmi liema huma r-Reliġjonijiet Monoteisti. – Nispjega x’inhuma r-Reliġjonijiet Monoteisti. – Nanalizza u niddiskuti d-differenza bejn ir-Reliġjonijiet Monoteisti. Kapaċi – Nispjega l-5 pilastri tat-twemmin Musulman: 1. L-Istqarrija f’Alla wieħed biss. 2. It-talb (5 darbiet kuljum) Noti ppreparati mill-għalliem. 2 3. Is-sawm (fir-Ramadan) 4. L-għoti ta’ karità (zakat, speċjalment nhar ta’ Ġimgħa) 5. Il-Pellegrinaġġ (Ħaj) Kapaċi nispjega t-twemmin prinċipali tal-Lhud: 1. L-ubbidjenza lejn il-Kmandamenti. 2. L-osservanza tas-Sibt, tal-festi u ta’ jiem oħra Qaddisa. 3. L-osservanza tal-ġranet tas-sawm tagħhom. 4. L-osservanza tal-ikel Lhudi (il-kosher).