L-istudenti jitgħallmu dan:  1.Ġesu kien juri interess speċjali fil-midinbin. 2. Alla joffrilna s-salvazzjoni qabel kull mertu tagħna. 3. Maħfra li ġġib bidla mill-qiegħ.