Il-Kontenut: • Il-ħobż – l-iktar ikel essenzjali għall-bniedem li Ġesù ried ixebbah lilu nnifsu miegħu (Ġwanni 6, 51). • Ġesù qal: “Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. • Kristu qal: “Dan hu ġismi u dan hu demmi.” • Aħna ningħaqdu flimkien permezz ta’ Kristu fl-Ewkaristija. • Kristu għażel il-ħobż biex jibqa’ ħaj magħna. • Importanti li l-istudenti jsibu dawn il-passaġġi mill-Bibbja u jaħdmu fuqhom – It-Tkattir tal-Ħobż (Mk.6: 34-44) – Is-Sejħa ta’ Żakkew (Lq. 19: 1-10) – Marta u Marija (Lq10: 38-42)