F’din il-lezzjoni ser nitgġallmu kif Ġesu’ kien iħobb u jfejjaq lil kulħadd.