L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) … jirrikonoxxu li Ġesu’ Kristu għex tassew billi jagħmlu referenza għal dokumenti Pagani u Lhud. b) …jirriflettu kif Ġesu’ huwa magħruf fid-dinja.