Alla l-Iben li jwettaq il-pjan tal-Missier 1. Nemmen f’Mulej wieħed Ġesù Kristu 2. Alla veru minn Alla veru 3. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna 4. Sallbuh għalina, miet u difnuh 5. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet