L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa: jaraw min hu Ġesu’ Kristu għan-nies u dan l-isem ta’ Ġesu’ x’biddel fil-ħajja ta’ min jimxi warajh.