L-istudenti jitgħallmu li l-Milied huwa żmien ta’ ferħ minn kull lat; japprezzaw li l-Iben t’Alla sar bniedem; jifhmu li l-veru Milied hu dak meta jaħsbu aktar f’ħaddieħor milli fihom infushom.