Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa … jargumentaw li l-importanti hu li fil-ħajja nsib x’inhi t-triq li Alla qed isejjaħli għaliha biex f’din it-triq inkun jien fil-milja tiegħi u nħobb kemm niflaħ!