Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) …jaraw li jeżistu sejħiet differenti: Kulħadd imsejjaħ biex iħobb imma mhux kulħadd bl-istess mod. b) …jispjegaw dawn is-sejħiet differenti bħala: 1. Reliġjużi 2. Saċerdoti 3. Lajċi.