Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa jitghallmu: a. Ir-reliġjon qiegħda biex issalva lill-bniedem. b. Ir-reliġjon isservi biex lill-bniedem twasslu jagħraf lil Alla; l-isfida ta’ Ġesu’. c. Meta r-reliġjon titlef it-tifsira vera tagħha.