L-istudenti: jitgħallmu t-tifsira tal-patt jibda jseħħ; jitgħallmu għaliex Alla ta l-kmandamenti lil Mose’.