L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa jitgħallmu: Ir-Reliġjon mhux biss li tmur il-Knisja (diskussjoni) Il-Knisja – min japprezzaha / min jikkritikaha Il-Konċilju Vatikan it-Tieni