L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa jitgħallmu r-rwol tar-reliġjon fil-ħajja tal-bniedem – il-bniedem beda jsir iktar kritiku tar-reliġjon u tal-verita’ kif kienet mgħallma mir-reliġjon. Il-fidi nfirdet mir-Reliġjon – jien nemmen f’Alla imma mhux fil-Knisja! Ir-Reliġjon hu kunflitt kbir fi żmienna. Il-verita’ x’inhi? – Ġesu’ u Pilatu