L-istudenti ▪ jiddiskutu u jaraw kif iż-żwieġ huwa sagrament li jrid jingħex mill-koppja kuljum; ▪ jiskopru x’inhu l-pjan t’Alla għaż-żwieġ.