L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) …isemmu ideat differenti ta’ familja li jeżistu fis-soċjeta’ tal-lum. b) … janalizzaw għaliex il-familja hija nukleu importanti fis-soċjeta’.