L-istudenti: ▪ jiddiskutu u jaraw l-importanza tal-preżenza tas-saċerdoti fil-ħajja tagħna; ▪ jaraw il-kwalitajiet li Ġesù jfittex f’leader tajjeb billi jfittxu fil-Bibbja; ▪ jitgħallmu dwar it-tliet ordnijiet sagri: l-isqof, is-saċerdot u d-djaknu.