L-istudenti: ▪ jiskopru kif Ġesù jidħol fil-ħajja tagħna permezz tas-Sagramenti; ▪ jiddiskutu kif is-Sagramenti juru waqtiet importanti fil-ħajja tagħna; ▪ jitgħallmu x’inhu Sagrament; ▪ jitgħallmu dwar is-Sagramenti tal-bidu tal-ħajja Nisranija: il-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof u l-Ewkaristija.