L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti se … Jirrispondu dawn il-mistoqsijiet li ġejjin (a) Semmi u spjega tliet raġunijiet għaliex in-Nisrani għandu jaħdem. (b) Semmi u spjega tliet drittijiet li l-ħaddiema għandhom fuq il-post tax-xogħol. (c) Semmi u spjega tliet dmirijiet li għandhom il-ħaddiema.