L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti se jitgħallmu: a) … isemmu żewġ eżempji meta l-bniedem jagħmel lil ħajtu innu stunat mibni fuq l-egoiżmu. b) … jagħti definizzjoni ta’ x’inhi kuxjenza b’mod orali.