L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti se: jaraw X’taħseb li huma l-aktar dnubiet gravi ta’ żmienna? Liema xebh tara bejn id-dnubiet tagħna u d-dnub ta’ Adam? X’hemm komuni bejniethom? Taħseb Ii aħna I-bnedmin waħedna għandna I-ħila nirbħu I-inġustizzji u I-ħażen li niskopru fina u fid-dinja? Fl-isforzi li qed isiru biex nirbħu I-ħażen, taħseb Ii qed issir aktar ħidma biex inneħħu I-għanqbuta milli biex neqirdu I-brimba?