” L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti se … jevalwaw l-għanijiet tax-xogħol li huma: 1. Naqilgħu dak li għandna bżonn biex ngħixu 2. Nissieħbu ma’ Alla l-Ħallieq fl-iżvilupp tal-ħolqien 3. Niżviluppaw lilna nfusna (talenti, intelliġenza) 4. Nikbru fis-solidarjetà mal-oħrajn – naħdmu mal-oħrajn u għall-oħrajn 5. Bix-xogħol, flimkien ma’ Ġesù, nagħtu tifħir lil Alla – Il-quddiesa tal-Ħadd inkompluha fil-ħidma tagħna.”