“L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) … naraw li min japprezza dan ir-rigal jgħożż il-partijiet intimi tiegħu bħala sinjal ta’ gratitudni lejn Alla, bħala sinjal ta’ rispett lejh innifsu u sinjal ta’ rispett lejn il-persuni li magħhom jista’ jafda u jaqsam il-lingwaġġ sesswali tiegħu. “