“L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti ser jitgħallmu: 1. Il-ħajja u l-ġisem huma żewġ rigali li Alla għoġbu jagħtina. Aħna rridu nagħmlu użu tajjeb minnhom. 2. Irridu nħarsu lil ġisimna mill-perikli fiżiċi u oħrajn li ma jidhrux (Eż.il-vizzji). “