” L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) … jidentifikaw x’kien il-pjan ta’ Alla dwar ix-xogħol. b) …jaraw għaliex ix-xogħol huwa bżonnjuż. c) … janalizzaw xi dokumenti importanti li ħarġet il-knisja dwar ix-xogħol u għaliex dawn ħarġithom.”