“L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa: a.) …jagħmlu lista tal-problemi kbar li jħabbtu moħħ u qalb il-bniedem”