L-Objettivi Partikulari: Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) …janalizzaw l-importanza li għandna nibżgħu għal ġisimna għaliex huwa rigal ta’ Alla għalina billi jagħtu xi eżempji kif nistgħu nibżgħu għalih.