Il-Kontenut • Il-Bibbja: l-istorja tal-Poplu t’Alla; skoperta tal-fidi f’Alla u kif nibtet u żviluppat. • Alla wiegħed is-Salvatur . • It-Testment il-Ġdid – It-twelid, il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu’ u t-twelid tal-ewwel komunitajiet ta’ dixxipli. • It-Testment il-Ġdid juri l-imħabba t’Alla għall-bniedem fil-milja tagħha.