Il-Kontenut • Il-Bibbja – l-istorja ta’ kif Alla mexa mal-bniedem matul iż-Żmien. • It-taqsimiet tal-Bibbja – it-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid. • Il-Bibbja fiha 73 ktieb. • L-erba’ Evanġelisti San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwann. • 21 ittra miktuba mill-Appostli – San Pawl, San Pietru, San Ġuda, San Ġakbu u San Ġwann – Miktuba lil diversi komunitajiet li kienu għadhom kif saru Nsara.