Il-Kontenut • It-tifsira tal-frażi: “Kunu mberkin”. • Ġesù jurina fil-verità min huma l-imberkin. • Il-Beatitudnijiet : l-Evanġelju ta’ San Mattew, Kap 5, 1-12 u spjega tagħhom.