Il-Kontenut • Ġesù bħala bniedem ħass il-bżonn li qabel kull ħaġa li jagħmel jitlob. • Bħal Ġesù aħna wkoll għandna nsibu ħin biex nitolbu. • Il-Quddiesa – l-akbar talba li nistgħu nagħmlu lil Alla għaliex fiha Kristu jerġa’ joffri lilu nnifsu lil Alla bħala ikel għalina. • Biex nieħu sehem bis-sħiħ fil-Quddiesa: nisma’ sew il-qari; inwieġeb; nirċievi lil Ġesù.