Il-Kontenut • ‘Il-Missierna’ – talba speċjali għax ġejja minn Ġesu’ stess. • Bil-‘Missierna’ aħna nressqu lil Alla x-xewqat u l-bżonnijiet kollha tagħna bħala wliedu. • Hi t-talba li turina kif għandna nitolbu. • It-taqsimiet tal-‘Missierna’. L-Attitudni • Nifhem sew x’ngħid f’ “Il-Missierna” għaliex fiha nfaħħar lil Alla u nitolbu għall-bżonnijiet tiegħi.