Il-Kontenut • L-ingredjenti għat-talb huma essenzjali: – li niskot. – li nagħti ħin nisma’ lil Alla jkellimni. – niftaħ qalbi miegħu. – li nagħmel dak li Alla jurini li jrid minni fit-talb. • It-talb barra li jgħin lilna jrid jgħin ukoll lil ħutna l-bnedmin.