L-istudenti: jitgħallmu l-ġrajjiet prinċipali tat-Testment il-Ġdid kif ukoll jaraw li l-Knisja tgħaqqadna mal-ġrajjiet tal-Bibbja għax hemm kontinwità; jitgħallmu l-ismijiet ta’ ftit qaddisin importanti li eżistew tul l-istorja tal-Knisja.