Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) …isemmu liema huma l-beatitudnijiet. b) … janalizzaw u jfissru kull beatitudni xi tfisser.