Sa tmiem din il-lezzjoni l-istudenti sa a) …isemmu liema huma il-beatitudnijiet. b) … janalizzaw u jfissru kull beatitudni xi tfisser.