Ir-Reliġjon tgħin lill-bniedem ifittex, jistaqsi u jersaq iktar qrib Alla anki permezz ta’ tiġdid li jsir meta jseħħ konċilju.